Sajdera, J. „Relacje między wartościami społecznymi I Ekonomicznymi W ujęciu Socjologicznej Koncepcji Floriana Znanieckiego”. Rocznik Pedagogiczny, t. 44, grudzień 2021, s. 71-80, doi:10.2478/rp-2021-0005.