Kawa, J. „Wpływ Koncepcji I Teorii Floriana Znanieckiego Na życie Polskiej myśli społecznej W Odniesieniu Do osób Starszych”. Rocznik Pedagogiczny, T. 44, grudzień 2021, s. 95-106, doi:10.2478/rp-2021-0007.