Buchnat, M., S. Jaskulska, i B. Jankowiak. „Kształcenie Na odległość uczniów I Uczennic Z Lekką niepełnosprawnością Intelektualną W Czasie Pandemii COVID-19 W Opiniach Nauczycieli I Nauczycielek”. Rocznik Pedagogiczny, t. 44, grudzień 2021, s. 107-22, doi:10.2478/rp-2021-0008.