Hekmat-Szał, A., M. Kaźmierska, i I. Kukowa. „Sprawozdanie Z XXXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów Im. Marii Dudzikowej Pedagogika W Uniwersytecie. Konteksty–Koncepcje–Praktyki, 13–17.09.2021 r., Poznań–Obrzycko”. Rocznik Pedagogiczny, T. 44, grudzień 2021, s. 243-8, doi:10.2478/rp-2021-0016.