Pedagogiczny, R. „Spis treści”. Rocznik Pedagogiczny, t. 44, grudzień 2021, s. 249, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30796.