Wechta, Przemysław. „Warta Ze współczynnikiem Humanistycznym. Kulturotwórcze Funkcje spożywania Alkoholu Na Terenach Nadrzecznych W Poznaniu”. Rocznik Pedagogiczny 44 (grudzień 27, 2021): 45–60. Udostępniono luty 5, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30768.