Sajdera, Jolanta. „Relacje między wartościami społecznymi I Ekonomicznymi W ujęciu Socjologicznej Koncepcji Floriana Znanieckiego”. Rocznik Pedagogiczny 44 (grudzień 27, 2021): 71–80. Udostępniono luty 9, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30770.