RPEiS
Pressto.

Nagłowek strony

Wydawca

Wydawca

Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

Druk na zlecenie WPiA UAM:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Maius,
ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań,
tel. 61 829 46 46, fax 61 829 46 47,
Dział sprzedaży: tel. 61 829 46 40, press@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo