Pressto.

Nagłowek strony

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w polskim porządku prawnym – próba oceny z perspektywy praktyki parlamentarnej

Maciej Borski, Bogusław Przywora

DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.2

Abstrakt


Celem opracowania jest podjęcie próby przedstawienia oraz oceny regulacji prawnych dotyczących postępowania z obywatelskim projektem ustawy w polskim porządku prawnym z perspektywy praktyki stosowania tej instytucji. Podejmowane zagadnienie ma nie tylko wymiar teoretyczny, ale również kluczowe znaczenie praktyczne, bowiem zainteresowanie tym mechanizmem prawnym wśród obywateli z każdym rokiem jest coraz większe i wpływa na kształt społeczeństwa obywatelskiego. Problem w tym, iż istnieje wiele barier, przepisów utrudniających obywatelom skuteczne korzystanie z przysługującego im konstytucyjnego prawa, począwszy od rejestracji komitetu aż po etap prac parlamentarnych nad projektem. Biorąc to pod uwagę w  podsumowaniu zaproponowano kierunki zmian w zakresie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Słowa kluczowe


demokracja bezpośrednia; obywatelska inicjatywa ustawodawcza; Konstytucja RP, Sejm RP

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 2 PDF - 3

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.