OSOBY STARSZE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

Main Article Content

Maria Pieprzyk
Paulina Pieprzyk

Abstrakt

Artykuł przedstawia sytuację osób starszych w systemie ochrony zdrowia. Stan zdrowia osób starszych charakteryzuje się wielochorobowością i przewlekłością, dlatego ich leczenie wymaga holistycznego, kompleksowego podejścia. Opieka geriatryczna jest powszechnie uznaną metodą leczenia seniorów, spełniając bowiem wymóg powszechności, wysokiej jakości, kompleksowości zaspakajania złożonych potrzeb zdrowotnych osób starszych, pozwala na zredukowanie kosztów leczenia. W polskim systemie ochrony zdrowia opieka geriatryczna jest marginalizowana, a wręcz pomijana. Istniejące rozwiązania prawne nie sprzyjają rozwojowi geriatrii, mimo że ta dziedzina medycyny uznana została za priorytetową. Artykuł porusza również problematykę profilaktyki gerontologicznej i edukacji zdrowotnej, które pozwolą przygotować się do zdrowej starości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pieprzyk, M., & Pieprzyk, P. (2018). OSOBY STARSZE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(3), 175-188. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.3.11
Dział
ARTYKUŁY