OSOBY STARSZE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA
PDF

Słowa kluczowe

opieka geriatryczna
system ochrony zdrowia
starzenie się
starzenie się społeczeństwa
choroby wieku starczego
profilaktyka gerontologiczna

Jak cytować

Pieprzyk, M., & Pieprzyk, P. (2018). OSOBY STARSZE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(3), 175–188. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.3.11

Abstrakt

Artykuł przedstawia sytuację osób starszych w systemie ochrony zdrowia. Stan zdrowia osób starszych charakteryzuje się wielochorobowością i przewlekłością, dlatego ich leczenie wymaga holistycznego, kompleksowego podejścia. Opieka geriatryczna jest powszechnie uznaną metodą leczenia seniorów, spełniając bowiem wymóg powszechności, wysokiej jakości, kompleksowości zaspakajania złożonych potrzeb zdrowotnych osób starszych, pozwala na zredukowanie kosztów leczenia. W polskim systemie ochrony zdrowia opieka geriatryczna jest marginalizowana, a wręcz pomijana. Istniejące rozwiązania prawne nie sprzyjają rozwojowi geriatrii, mimo że ta dziedzina medycyny uznana została za priorytetową. Artykuł porusza również problematykę profilaktyki gerontologicznej i edukacji zdrowotnej, które pozwolą przygotować się do zdrowej starości.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.3.11
PDF

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.