[1]
Brzozowski, W. 2017. Stopniowalność naruszeń konstytucji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 79, 4 (grudz. 2017), 5–17. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.1.