[1]
Banach, W. 2017. Kulturowe bariery w kształtowaniu postaw prospołecznych wśród uczestników życia gospodarczego w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 79, 4 (grudz. 2017), 305–312. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.23.