[1]
Hendrykowski, M. 2015. Teleologia autorstwa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 77, 2 (sty. 2015), 27–34. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.2.