[1]
Bocheński, M. 2017. Mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym jako instrument sytuacyjnej prewencji przestępczości w Polsce – uwagi krytyczne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 79, 4 (grudz. 2017), 107–119. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.9.