[1]
Mrożek, J. 2017. Problem konstytucyjności art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście kontynuacji nauki na studiach doktoranckich. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 79, 4 (grudz. 2017), 135–147. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.11.