[1]
Bonczkowski, M. 2017. O normie parametrycznej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 79, 4 (grudz. 2017), 149–162. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.12.