[1]
Gołata, K. 2017. Społeczna nieodpowiedzialność biznesu a niszczenie wizerunku przedsiębiorstwa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 79, 4 (grudz. 2017), 215–224. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.17.