[1]
Piechocka-Kałużna, A. 2017. Zalety i wady wprowadzenia systemu ochrony w sektorze banków spółdzielczych w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 79, 4 (grudz. 2017), 267–284. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.4.21.