[1]
Tischner, A. 2015. Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 77, 2 (sty. 2015), 121-137. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.9.