[1]
Sokołowska, D. 2015. Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 77, 2 (sty. 2015), 75-89. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.6.