[1]
Lewandowski, K. 2015. Duch ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – 20 lat ulatniania się. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 77, 2 (sty. 2015), 277-286. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.19.