[1]
Suchocka, H. 2018. Polska Konstytucja z 1997 roku jako element europejskiego dziedzictwa konstytucyjnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 80, 1 (mar. 2018), 13–22. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.2.