[1]
Łączkowski, W. 2018. Trójpodział władz a dobro wspólne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 80, 1 (mar. 2018), 33–38. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.4.