[1]
Florczak-Wątor, M. 2018. Konstytucja jako źródło obowiązków państwa w stosunku do obywatela. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 80, 1 (mar. 2018), 119-131. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.11.