[1]
Kruk, M. 2018. Zakres władzy prezydenta. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 80, 1 (mar. 2018), 187-204. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.15.