[1]
Patyra, S. 2018. Samorząd terytorialny jako czynnik wzmacniający zasadę dobra wspólnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 80, 1 (mar. 2018), 231-239. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.18.