[1]
Gerecka-Żołyńska, A. 2018. Karnoprawna odpowiedzialność sprawców przestępstw przeciwko dobrom kulturalnym popełnionych w okresie konfliktu zbrojnego jako element międzynarodowej ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 80, 1 (mar. 2018), 255–267. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.20.