[1]
Wolska, G. 2018. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 80, 1 (mar. 2018), 301–310. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.23.