[1]
Pogonowska, B. 2018. Rola szkół biznesu w kontekście deklaracji PRME. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 80, 1 (mar. 2018), 325-337. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.25.