[1]
Luczys, P. 2018. Podpatrywanie miasta. Miasto w socjologii poznańskiej 1920–2000, red. Stanisław Lisiecki, Jacek Kubera. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 80, 1 (mar. 2018), 361–365. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.29.