[1]
Trąpczyński, A. 2018. Fundusze smart beta – pasywne i efektywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 80, 2 (cze. 2018), 225-240. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.2.16.