[1]
Wojnowska-Radzińska, J. 2018. Prawo cudzoziemca do odwołania w procedurze wydaleniowej w świetle Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 75, 3 (lis. 2018), 21–34. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.2.