[1]
Kamiński, B. i Ng, F. 2018. Kryzys euro a handel zagraniczny krajów Unii Europejskiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 75, 3 (lis. 2018), 139–162. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.11.