[1]
Luczys, P. 2018. Przestrzeń miasta czy przestrzeń mieszkańców? Teoretyczne aspekty rewitalizacji poznańskiej Śródki. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 75, 3 (lis. 2018), 267-279. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.18.