[1]
Woźniak, Z. 2018. Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – zobowiązaniem dla wszystkich (!?). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 75, 3 (lis. 2018), 281-295. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.19.