[1]
Rudnicki, M. i Sobieraj, K. 2018. Skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 75, 2 (lis. 2018), 15–28. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.2.2.