[1]
Janusz-Pohl, B. 2018. O modelu postępowania dyscyplinarnego w sprawach studenckich. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 75, 2 (lis. 2018), 85–97. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.2.7.