[1]
Korytowska, A. 2018. GRANICE SWOBODY KSZTAŁTOWANIA TREŚCI UKŁADU ZBIOROWEGO A DOPUSZCZALNOŚĆ UZGODNIENIA PRZEZ STRONY DALSZEGO OBOWIĄZYWANIA UKŁADU PO JEGO ROZWIĄZANIU. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 75, 1 (lis. 2018), 83-93. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.6.