[1]
Hryniewicz, E. 2018. OBOWIĄZEK PRACY NA CELE SPOŁECZNE JAKO ELEMENT KARY KRYMINALNEJ. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 75, 1 (lis. 2018), 105–117. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.8.