[1]
Dworek, J. 2018. ADAM CZERNIAK, TOMASZ DOŁĘGOWSKI, JACENTY SIEWIERSKI, RELIGIE ŚWIATOWE WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ GOSPODARCZYCH, OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, WARSZAWA 2011, SS. 234. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 75, 1 (lis. 2018), 295–297. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.1.21.