[1]
Wojciechowski, M. 2018. ZAUFANIE INSTYTUCJONALNE W KONTEKŚCIE USTAWOWEJ ZASADY ZAUFANIA JEDNOSTKI DO PAŃSTWA. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 74, 2 (lis. 2018), 5-17. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.2.1.