[1]
Wieciech, T. 2018. NORMATYWNY WYMIAR BRYTYJSKIEJ KONSTYTUCJI. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 74, 2 (lis. 2018), 19–32. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.2.2.