[1]
Paluszkiewicz, H. 2018. O ZASADZIE BEZPOŚREDNIOŚCI W PERSPEKTYWIE ZMIAN KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 74, 2 (lis. 2018), 47-58. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.2.4.