[1]
Krajewski, M. 2018. GENERACJE RZECZY. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 74, 3 (lis. 2018), 91–103. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.3.5.