[1]
Krzymkowski, M. 2018. POJĘCIE WIĘKSZOŚCI BEZWZGLĘDNEJ W USTAWACH O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 74, 4 (lis. 2018), 25-35. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.3.