[1]
Kosiński, E. i Wojtczak, D. 2018. PRAWNA DOPUSZCZALNOŚĆ I ŚRODKI RELATYWIZACJI ZAKAZU NADUŻYCIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ W POLSCE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 74, 4 (lis. 2018), 107–122. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.9.