[1]
Winecki, J. 2018. EWOLUCJA SZWEDZKIEGO MODELU GOSPODARKI. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 74, 4 (lis. 2018), 123–147. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.10.