[1]
Osińska, M. 2018. ZASTOSOWANIE METODY CCR-DEA DO OCENY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W POLSCE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 74, 4 (lis. 2018), 181–201. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.13.