[1]
Kmieciak, Z. 2018. ROZSTRZYGANIE SPORÓW POMIĘDZY JEDNOSTKĄ I ADMINISTRACJA˛ W SYSTEMACH COMMON LAW (REFLEKSJE NA KANWIE KSIĄŻKI SARY BLAKE ADMINISTRATIVE LAW IN CANADA). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 74, 4 (lis. 2018), 275-289. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.19.