[1]
Smolak, M. 2014. Aksjologiczne założenia stosowania dyrektyw wykładni celowościowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 76, 1 (sty. 2014), 5-12. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.1.